دوره جامع آمادگی آزمون حرفه‌ای مدیریت ریسک (PMI-RMP)


مخاطب: علاقه‌مندان به مباحث مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و کسانی که قصد شرکت در آزمون RMP را دارند

درخواست دوره آموزشی
توضیحات

دوره جامع آمادگی آزمون حرفه‌ای مدیریت ریسک (PMI-RMP)

« دوره جامع آمادگی آزمون حرفه‌ای مدیریت ریسک (PMI-RMP)» دقیقاً چیست؟

«دوره جامع آمادگی آزمون حرفه‌ای مدیریت ریسک (PMI-RMP)» ، دوره‌ای ۶ روزه (معادل ۴۸ ساعت) است که توسط فریدون فرداد برگزار می‌شود. در این دوره به مخاطبان آموزش داده می‌شود تا خود را برای آزمون RMP آماده کنند. این دوره آموزشی تمامی سرفصل‌های آزمون RMP را پوشش داده تا دانشجو را بی‌نیاز از هر کتاب و جزوه‌ای کند. در هنگام آموزش مفاهیم مدیریت ریسک، تمرینات مختلف و تست‌های متنوع نیز حل می‌گردد، تا دانشجویان آمادگی کاملی برای شرکت در آزمون به دست آورند.

این دوره آموزشی بسیار جامع طراحی شده و برای کسانی هم که قصد دارند آشنایی جامعی با مدیریت ریسک پیدا کنند کاملاً مفید است.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک تلاشی برای اداره کردن ساختارمند تغییرات در پروژه و مدیریت آنها در محیط در حال دگرگونی است. هدف مدیریت ریسک این است که خود به عنوان عامل تغییر، عمل نموده، موقعیت مبهم فعلی را اداره کرده و روشی کنترل شده و مدیریت‌پذیر را برای این مسأله در اختیار تیم مدیریت بگذارد. مدیریت ریسک در بخش‌های متنوع و مختلفی کار برد دارد. از امور مالی و اعتبار تا سایر فعالیت های تجاری رد پایی از مدیریت ریسک به چشم می‌خورد. در پروژه‌ها، این مدیریت باید از سوی تمامی نهادهای حاضر (کارفرما، مشاور و پیمانکار) اعمال شود.

در حقیقت، مدیریت ریسک در سازمان‌ها شبیه به رانندگی با یک ماشین است که نیازمند ابزارهایی هستند که نگاه رو به جلو داشته و آینده مبهم و غبار آلود را بررسی و جستجو نموده تا بتواند موانع محتمل (تهدیدها) و میان برها (فرصت‌ها) را شناسایی کنند و به راننده امکان تصحیح مسیر (برنامه) را در زمان مقتضی بدهند تا از بحران‌ها جلوگیری کرده و درعین حال، حرکت به سمت مقصد مطلوب را تسهیل نمایند.

حال پرسش این است  که آیا باید برای هر کدام از این ریسک‌ها مدیریت جداگانه ای تعریف کرد یا می‌توان از یک مدیریت و ضوابط واحد برای هر دو استفاده نمود. بدیهی است به کارگیری یک فرایند مشترک در پرداختن همزمان به هر دو نوع ریسک، با عنوان مدیریت یکپارچه ریسک، مزایای متعددی دارد. همچنین به تجربه ثابت شده است که یک فرایند واحد به دو موضوع می‌پردازد، از دو فرایند مجزا مؤثرتر خواهد بود.

به این ترتیب منظور از فرایند مدیریت ریسک، ارایه ضوابطی است به شکل راهنما، چارچوب ساختارمند رفتار و مواجهه با مسأله ریسک را در هر دو بعد فرصت و تهدید در پروژه ارایه کرده و منجر به کسب موفقیت بیشتر در پروژه ها گردد.

مدل مدیریت ریسک بر اساس استاندارد PMBOK

امروزه به جرأت می توان اذعان کرد که شناخته‌شده‌ترین مرجع جهانی مدیریت پروژه در جهان، مؤسسه مدیریت پروژه (PMI) است. این موسسه تخصصی بین‌المللی که مرکز آن در کشور آمریکا واقع شده است، انتشارات متنوعی را در انواع گرایش های مدیریت پروژه انجام می‌دهد که معروف‌ترین آن کتاب پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) است. گستردگی جهانی، شناخته‌شدن در مباحث مدیریت پروژه و برنامه صدور گواهنامه مدیریت پروژه حرفه‌ای (PMP)، از طرف این موسسه، باعث شده است، استاندارد PMBOK تهیه شده توسط آن موسسه به عنوان یکی از شناخته‌شده ترین کتاب‌های مرجع مدیریت پروژه در سطح جهانی مطرح گردد و مبنای مشترکی برای فرایندهای مدیریت پروژه باشد. از سوی دیگر، جامعیت و تفصیل عنوان شده در این مرجع باعث غنای محتوایی آن گردیده و نوع قالب فرایندهای به کار رفته، فهم آن را روان و کاربرد آن را تسهیل کرده است. یکپارچگی و دید ترکیبی همراه با سایر فرایندهای مدیریت پروژه در این راهنما به آن کمک کرده است تا به ابزاری قوی در تمام فرایندهای مدیریت پروژه تبدیل شود.

در ویرایش ششم این استاندارد، فرایندهای ریسک مدیریت ریسک به صورت زیر معرفی شده است:

۱- برنامه ریزی مدیریت ریسک: برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، اولین مرحله فرایند مدیریت ریسک و به عنوان قدم آغازین پیش از ورود به سایر مراحل که به صورت چرخشی تکرار می‌شوند، است. برنامه‌ریزی مدیریت ریسک فرایند تصمیم‌گیری در رابطه با رویکرد و نحوه هدایت فعالیت مدیریت ریسک در یک پروژه است. در این مرحله، سطح و نوع مدیریت ریسک متناسب با ریسک پروژه و اهمیت پروژه برای سازمان، منابع مورد نیاز برای فعالیت‌های مدیریت ریسک و مبانی مواجهه با ریسک‌ها مشخص می گردد.

۲- شناسایی ریسک‌ها: پس از آن که اقدامات مقدماتی برای شروع فرایند مدیریت ریسک به صورت کامل انجام شد، پروژه می‌تواند وارد قدم دوم در چرخه فرایند مدیریت ریسک، یعنی شناسایی ریسک شود. در این مرحله ریسک های پروژه (اهم از تهدید و فرصت) با به کارگیری روش‌ها و ابزارهایی خاص شناسایی، تشریح و مستند می‌شوند.

۳- ارزیابی کیفی ریسک: از آنجا که تعداد ریسک‌های شناسایی شده در پروژه متعدد و بررسی تمام آنها زمان بر و پرهزینه است، از این رو، برای مدیریت منطقی، ابتدا باید آنها را اولویت‌بندی کرد. در مرحله ارزیابی کیفی، اولیت ریسک‌ها بر اساس احتمال وقوع و اثر آنها بر اهداف پروژه تعیین می‌شود تا ریسک‌های مهم‌تر را در معرض دید مدیریت قرار دهد و در نتیجه، نواحی و ابعاد پر مخاطره و حساس‌تر پروژه مورد توجه و دقت کافی برای اقدامات بعدی قرار گیرند.

۴- ارزیابی کمی ریسک: پس از اولویت‌بندی ریسک‌ها، درمرحله ارزیابی کیفی، می‌توان در مورد ریسک‌هایی با اولویت بالا ارزیابی کمی انجام داد. ارزیابی کمی ریسک به معنای تحلیل عددی تأثیر دسته جمعی مجموعه ریسک های مهم پروژه بر اهداف آن است.

۵- برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک: بدیهی است که فرایند مدیریت ریسک نمی‌تواند پس از ریسک‌های شناسایی‌شده متوقف شود. به همین دلیل، مرحله بعدی در فرایند مدیریت ریسک، تصمیم‌گیری در باره نحوه پاسخگویی به ریسک‌های شناسایی‌شده و اولویت‌بندی شده است.

۶- اجرای برنامه پاسخ به ریسک: تمامی ۵ مرحله فوق در زمان برنامه‌ریزی پروژه انجام می‌شوند. وقتی که پروژه وارد فاز اجرا می‌شود، فرایند ششم آغاز به کار می‌کند. در این مرحله پاسخ‌هایی که در گام پنجم برنامه‌ریزی شده بود در عمل اجرا و پیاده‌سازی می‌شوند.

۷- پایش و کنترل ریسک: آخرین مرحله از فرایند مدیریت ریسک که در مرحله اجرایی پروژه کاربرد دارد. زمانی است که پاسخ‌های اتخاذ شده ریسک در برنامه مدیریت پروژه گنجانده شده و به منظور یافتن ریسک‌های جدید یا تغییرات در ریسک‌ها و پاسخ‌های مربوط، پروژه در حین اجرا تحت مراقبت و پایش مداوم و مستمر قرار می‌گیرند. در این مرحله از فرایند مدیریت ریسک، با توجه به اطلاعات و داده‌های گردآوری شده در مراحل پیشین، اقدامات زیر صورت می گیرد.

 • فرایند شناسایی، تحلیل و برنامه‌ریزی برای ریسک های جدید
 • پیگیری ریسک‌های خاص
 • نظارت بر شرایط و وضعیت کلی پروژه به منظور به کارگیری ذخیره احتیاطی
 • نظارت بر سایر ریسک‌های غیر مهم
 • بازنگری نحوه اجرای فرایند نظارت، کنترل و بازنگری
 • ارزیابی میزان موفقیت پاسخ‌های برنامه‌ریزی‌شده

مدرک RMP (Risk Management Professional) چیست؟

واژه (RMP) مخفف Risk Management Professional است، که در ترجمه فارسی، به آن «مدرک حرفه‌ای مدیریت ریسک»، گفته می‌شود. این گواهینامه در حال حاضر معتبرترین، محبوب‌ترین و مهم‌ترین مدرک مدیریت ریسک پروژه در دنیا بوده که روز به روز به متقاضیان و دارندگان آن افزوده می‌شود. RMP گواهینامه‌ای است که تقریباً تمام سازمان‌های بالغ آن را به رسمیت شناخته و دارندگان این مدرک در دنیا اعتبار خاصی در علم مدیریت ریسک پروژه دارند. برای اخد مدرک PMI-RMP باید در آزمون RMP که توسط موسسه PMI برگزار می‌شود، قبول شد.

اهمیت و اعتبار بالای مدرک RMP در چیست؟

 • داشتن مدرک RMP نشان‌دهنده دانش عمیق فرد در زمینه مدیریت ریسک پروژه از نگاه PMI است
 • به برند و اعتبار بیشتر نام شما کمک فراوانی می‌کند
 • بیشتر از هر گواهینامه دیگری در زمینه مدیریت ریسک، به رزومه شما اعتبار و ارزش زیادی اضافه می‌کند
 • با داشتن مدرک RMP می‌توانید حقوق و مزایای بیشتری درخواست کنید
 • نسبت به همکاران خود کاملاً متمایز می‌شوید
 • برای کسانی که قصد مهاجرت دارند، شانس استخدام را بالا می‌برد (به شرط داشتن سابقه کار مناسب)

چه کسانی می‌توانند در آزمون RMP شرکت کنند؟

اولین پیش‌نیاز شرکت در آزمون RMP، گذراندن یک دوره آموزشی آمادگی آزمون RMP به مدت حداقل ۳۰ ساعت است.

اگر مدرک لیسانس یا بالاتر دارید در ۵ سال گذشته باید تجربه مدیریت ریسک حرفه‌ای را به مدت ۲۴ ماه داشته باشید (بدون اینکه مجموع تجارب، همپوشانی داشته باشند). اگر مدرک دیپلم داشته باشید باید در ۵ سال گذشته تجربه مدیریت ریسک حرفه‌ای را به مدت ۳۶ ماه داشته باشید (بدون اینکه مجموع تجارب، همپوشانی داشته باشند).

مشخصات آزمون RMP چیست؟

 • آزمون دارای ۱۷۰ سوال می‌باشد
 • زمان پاسخگویی به سوالات ۲۱۰ دقیقه می‌باشد
 • هزینه آزمون برای اعضاء PMI، ۵۲۰ دلار و برای غیر عضو ۶۷۰ دلار می‌باشد
 • سوالات نمره منفی ندارند.
 • در پایان زمان آزمون بلافاصله نتیجه آزمون مشخص می‌شود
 • زبان آزمون RMP برای ایرانی‌ها انگلیسی خواهد بود
 • تقریباً تمامی سوالات آزمون مفهومی بوده و نیازی به حفظ کردن چیزی نمی‌باشد
 • نمره (درصد) دقیقی برای قبولی به صورت رسمی از طرف PMI اعلام نشده است

سرفصل‌های دوره جامع آمادگی آزمون حرفه‌ای مدیریت ریسک (PMI-RMP)

Introduction (About PMI-RMP Exam)

Project Management Overview & Definitions

Project Risk Management Overview

Plan Risk Management

Identify Risks

Perform Qualitative Risk Analysis

Perform Quantitative Risk Analysis

Plan Risk Responses

Implement Risk Responses Plan

Monitor Risks

Project Communication & Stakeholder Management Tips

نگاهی به دوره آموزشی
دوره جامع آمادگیی آزمون حرفه‌ای مدیریت ریسک (PMI-RMP)
مدرس: فریدون فرداد
مخاطبین: داوطلبان آزمون RMP، علاقه‌مندان مباحث مدیریت ریسک، مدیران پروژه، مدیران ریسک، مدیر و کارشناسان دفتر مدیریت پروژه (PMO) و واحدهای طرح و برنامه و سایر علاقه‌مندان به مدیریت پروژه
نوع برگزاری: حضوری و وبیناری
مدت زمان دوره آموزشی: ۶ روز، معادل ۴۸ ساعت

با گذراندن این دوره قادر خواهید بود:

 • خود را برای آزمون RMP آماده کرده و موفق به کسب گواهینامه شوید
 • با مفاهیم مدیریت ریسک پروژه خیلی عمیق‌تر آشنا شوید
 • دانش خود را به نسبت همکاران خود افزایش دهید
 • در سازمان خود مدیریت ریسک را در عمل اجرا کنید
 • شانس استخدام خود را (مخصوصاً خارج از کشور) افزایش دهید
 • در سازمان یا پروژه خود مزیت رقابتی ایجاد کنید

تغییرات این دوره نسبت به دوره‌های قبلی

اگر در یکی از دوره‌ها و یا کلاس‌های ما شرکت کرده باشید می‌دانید که هیچ دو دوره‌ای مثل هم نیستند و به صورت مداوم تغییر و به روز رسانی خواهند داشت. نمونه آن دانشجویانی بودند که بعد از چند سال دوباره در دوره شرکت کرده و اظهار داشتند، تغییرات زیادی در جزوات و موضوعات مورد بحث ایجاد شده است. دوره جامع آمادگی آزمون حرفه‌ای مدیریت ریسک (PMI-RMP)، تغییراتی نسبت به دوره‌های قبل داشته که در ادامه چند مورد را بررسی می‌کنیم:

 • تغییرات و به روز رسانی بر اساس PMBOK ویرایش ۶ و ۷
 • به روز رسانی بر اساس استاندارد مدیریت ریسک موسسه PMI
 • به روز رسانی تست‌ها و تمرینات دوره آموزشی

مزیت‌های این دوره آموزشی چیست؟

 • مدرس دوره (فریدون فرداد) دارای مدرک RMP (و مدارک دیگر مدیریت پروژه) می‌باشد
 • جزوات بسیار با کیفیت این دوره به گونه‌ای طراحی شده که دانشجو را بی‌نیاز از هر کتاب و جزوه دیگری خواهد کرد
 • بانک جامع تست‌ و آزمون‌های ۴ سطحی آمادگی آزمون و شبیه‌سازی شده
 • تجربه مدرس در پیاده‌سازی مدیریت ریسک در چندین سازمان پروژه محور (ارائه مثال‌ها و نمونه‌های عملی)
 • مدرس دوره آموزشی عضو تیم بازنگری استاندارد مدیریت ریسک PMI می‌باشد
 • درکوتاه‌ترین زمان و حداقل هزینه قادر خواهید در آزمون RMP قبول شوید
 • خدمات برنامه‌ریزی، کمک در پرکردن فرم‌ها، کوچینگ و مشاوره مدرس تا آخرین لحظه

مدرس دوره جامع آمادگی آزمون حرفه‌ای مدیریت ریسک (PMI-RMP) کیست؟

فریدون فرداد، مدرس بیش از ۴۵۰ دروه آموزشی


 • مدرس، سخنران و مشاور بهبود و بهره‌وری فردی و تحلیل کسب و کار، مدیریت پروژه چابک و مدیریت پروژه، طرح، پورتفولیو و تعالی سازمانهای پروژه محور
 • كارشناس عمران و کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مدیر PMO ، مدرس و مدیر پروژه‌های موسسه مدیریت پروژه آریانا
 • مدیر EPMO شرکت ریل‌پرداز سیستم، مدیرPMO شرکت مهندسین مشاور سازه‌پردازی ایران
 • مشاور مدیریت پروژه شرکت‌های مهندسی رایز، داغ تکین، آریا همراه ، کارگشا، گروه مهندسی صدر جهان و …
 • مدرس موسسه مدیریت پروژه آریانا، موسسه مطالعات انرژی، داتیس، راهبران پتروشیمی، خانه عمران، MBA سریرا
 • عضو موسسه PMI، انجمن مدیریت پروژه ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو تیم بازنگری ویرایش‌های PMBOK 6,7 و استانداردهای مدیریت ریسک، تخمین و مدیریت زمانبندی PMI
 • عضو کمیته‌های گواهی‌نامه مشاوران، دلتا و جایزه ملی مدیریت پروژه ایران (انجمن مدیریت پروژه ایران)
 • دارای مدارک مدیریت پروژه PMP وRMP و PBA از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
 • داراي مدرك مدیریت پروژه PRINCE2 از OGC انگلستان
 • دارای مدرک مدیریت پروژه سطح C (IPMA-C) از انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)
 • دارای مدرک مدیریت پروژه اسکرام مستر حرفه ای (PSM) از org آمریکا
 • دارای مدرک مدیریت پروژه چابک SFC از موسسه PM Study آمریکا
 • دارای مدرک مدیریت پروژه چابک CASF از موسسه Skill Front آمریکا
 • دارای مدارک مدیریت مدیریت پروژه چابک SFPC, SMPC از موسسه CertiProf آمریکا
 • دارای گواهی نامه سطح A شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا (EBCL*A)
 • دارای مدرک ارزیاب حرفه‌ای ICPA از IMI- ADC
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO21500 از G-Certi
 • دارای مدرک ارزیاب حرفه‌ای مدل PM-Delta (OCB) از انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)
 • سرارزیاب و ارزیاب جایزه تعالی مدیریت پروژه ایران (PEM) و جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی (EFQM)
 • ارزیاب مستقل مدل بلوغ مدیریت پروژه پتروشیمی (CPM3)، ارزیاب سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
 • 10 سال سابقه خاص و متمرکز در مشاوره، تدریس و مدیریت دفاتر مدیریت پروژه (PMO)
 • تربیت بیش از 400 نفر از دارندگان مدارک PMP,PRINCE2,ICB
 • مدیر سیستم و کیفیت گروه پیمانکاری بام، مدیر کنترل پروژه و HSE شرکت مهندسین مشاور گذرراه
 • عضو تیم مولفین اولین کتاب مدل تعالی پروژه (PEM) در ایران
 • مدرس مورد تأیید و همکار آموزشی انجمن مدیریت پروژه ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (مدرک TOT)
 • سابقه تدریس بیش از 450 دوره آموزشی در سازمانها و صنایع مختلف
 • ارايه مقالات و سخنرانی‌های متعدد علمی در كنفرانس‌های ملی و بين‌المللی

Fereydoun Fardad

Consultant, Coach and Trainer

با ثبت‌نام در دوره آمادگی آزمون RMP چه امکاناتی دریافت خواهید کرد؟

اگر در این دوره شرکت نکنم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

اطمینان داشته باشید هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد و زندگی به همان روال سابق خواهد بود.

جمله‌ای منسوب به اینشتن است که می‌گوید:

عجیب است که عده‌ای کارهای همیشگی را انجام می‌دهند و نتیجه‌ای متفاوت را انتظار دارند!

در واقعیت دلیل اصلی اینکه این دوره را بااین کیفیت و جامعیت برای شما تهیه کرده‌ام این است که بتوانید با یادگیری مدیریت ریسک ،فرایندها و ابزارهای آن، در آزمون RMP موفق شوید و گواهینامه آن را دریافت کنید.

لطفاً به این فکر کنید که تهیه نکردن این دوره چه بهایی برای شما خواهد داشت؟ چه فرصت‌هایی را ممکن است از دست بدهید؟

گارانتی بازگشت وجه

از آنجاکه به سیستم و راهکارهای ارائه شده بر این دوره اطمینان داریم (و شخصاً آن را تجربه کرده‌ایم و باعث نتایج موفقت‌آمیز دانشجویان گذشت شده است) به کاربردی بودن این دوره و نتایج آن بدون هیچ تردیدی ایمان داریم از همین رو با خیال آسوده این دوره را به صورت صد در صد گارانتی می‌نماییم.

بدین معنا که اگر بعد از برگزاری جلسه اول، به هر دلیلی از کیفیت تدریس ناراضی بودید، این حق را برای شما در نظر می‌گیرم که قرارداد را فسخ نمایید. تردید نداریم که شما در انتهای این دوره اینقدر از مطالب آن استفاده کرده‌اید و با یادگیری عمیق مفاهیم مدیریت ریسک و در نهایت کسب مدرک RMP، تغییرات خوبی در زندگی کاری خود ایجاد نموده‌اید که اصلاً به مقوله گارانتی فکر نمی‌کنید.

شما با برگزاری این دوره آموزشی هیچ ریسکی نمی‌کنید. زیرا در صورت عدم رضایت، می‌توانید قرارداد را فسخ کرده و هیج هزینه‌ای نیز پرداخت نکنید

مهندس فریدون فرداد مدرس دوره های مدیریت پروژه و آمادگی آزمون های PMP , BMBOK با تضمین در قبولی آزمون ، آکادمی فرتیک

توضیح در مورد مبلغ سرمایه‌گذاری این دوره (بسته) آموزشی

شخصاً دوست دارم در مورد شرکت کردن در دوره‌های آموزشی یا خرید محصولات آموزشی هیچ‌گاه واژه هزینه استفاده نکنم و به جای آن از واژه زیبای «سرمایه‌گذاری» استفاده کنم.

چون اطمینان دارم که شما با فراگرفتن مطالب این دوره و کسب مدرک ارزشمند RMP، موقعیت‌های کاری می‌توانید داشته باشید که ده‌ها برابر این هزینه را به دست آورید و لذت شما از زندگی و ارتباط با دیگران چندین برابر خواهد شد.

من هر سال چند میلیون تومان برای یادگیری خودم سرمایه‌گذاری می‌کنم و در کارگاه‌ها و دوره‌ها و سمینارهای معتبر شرکت می‌کنم. این کار من شاید برای بسیاری از افراد، نشانه احمق بودن من و دور ریختن پول باشد! اما به نظر من این دید بسیار ساده لوحانه است! چطور است که ما در یک رستوران یا وقتی که برای خرید پوشاک مراجعه می‌کنیم به سادگی چندصدهزار تومان خرج می‌کنیم اما زمانی که موقع سرمایه‌گذاری روی خودمان می‌شود، دستمان می‌لرزد و اصطلاحاً دو دو تا، چهار تا می‌کنیم؟؟؟

با یک مقایسه ساده بین مبلغ سرمایه گذاری این محصول آموزشی و چیزهایی مثل یک کفش، شلوار، هارد اکسترنال، یک قاب ساده برای گوشی موبایل و خیلی موارد دیگر متوجه می‌شوید مبلغ این دوره بسیار ارزان است! پیشنهاد می‌کنم شما نیز مانند من، همیشه بخشی از درآمد خود را برای یادگیری اختصاص دهید، درست مثل قبض آب و برق و یا خوراک و پوشاک!

با همه این اوصاف، تمام تلاش من بر این بوده که مبلغ این دوره کاملاً منصفانه باشد تا بتوانید به راحتی این دوره و محصول آموزشی را تهیه کنید.

پاسخ به سوالات متداول دوره جامع آمادگی آزمون حرفه‌ای مدیریت ریسک (PMI-RMP)

این دوره برای تمام کسانی طراحی شده است که قصد شرکت در آزمون RMP را دارند. این دوره به صورتی طراحی شده که دانشجویان با انجام روش گام به گام مدرس، مطالعه جزوات آموزشی، استفاده از کوییزها و بانک سوالات و در نهایت شرکت در آزمون ۴ سطحی، موفقیت خود را در آزمون RMP تضمین می‌کنند.

همیشه وقتی می‌خواهید برای آموزش سرمایه‌گذاری کنید، نتیجه‌ای که آن آموزش می‌تواند برای شما ایجاد کند را معیار قرار بدهید. از نظر ما کوچکترین نکاتی که در دوره گفته می‌شود، شاید بتواند میلیون‌ها تومان به شما، دانش شما، شانس کاری شما اضافه کند. پس می‌توان گفت مبلغ این دوره بسیار ارزان است! از طرفی با یک مقایسه بسیار ساده بین قیمت این دوره با شرایط امروز زندگی متوجه می‌شویم که مبلغ این دوره سرمایه‌گذاری بسیار ارزانی بر روی خودتان است.

بله. این دوره به صورت وبیناری برگزار می‌شود و ضبط شده نیست.

آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK مفید است

بله. یک دوره جامع ۱۰ روزه (۸۰ ساعته) تدریس جامع استاندارد PMBOK به همراه راهنمای چابک موسسه PMI توسط اینجانب تدریس می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://fartik.com/course/pmbok-6th-process-map

https://fartik.com/course/comprehensive-course-on-pmbok-standard-with-agile-project-management/

یک ۱۳۹ دلار هزینه عضویت یکساله و هزینه خود آزمون نیز ۵۲۰ دلار می‌باشد (مجموع ۶۵۹ دلار آمریکا). اگر عضو موسسه PMI نشوید هزینه آزمون ۶۷۰ دلار خواهد بود. پس توصیه می‌شود ابتدا عضو موسسه PMI شوید که از تخفیف آزمون استفاده کرده و علاوه بر آن از خدمات و ده‌ها استاندارد و راهنمای PMI به صورت رایگان استفاده کنید.

یادمان باشد که آزمون RMP یک آزمون مدیریت پروژه می‌باشد، نه آزمون زبان انگلیسی. اگر متن استاندارد PMBOK یا دیگر استانداردهای موسسه PMI را بخوانید و با این سطح زبان راحت باشید، سطح آزمون هم در همین سطح است. علاوه بر این در هنگام برگزاری کلاس آمادگی آزمون RMP، تمام کلمات تخصصی توسط اینجانب ترجمه می‌شود.

از زمانی که PMI به شما اجازه آزمون می‌دهد (Eligibility Letter)، شما به مدت یک سال، ۳ مرتبه می‌توانید در آزمون RMP شرکت کنید.

اگر عضویت یکساله PMI را داشته باشید ۳۳۵ دلار و اگر عضو نباشید ۴۳۵ دلار.

آزمون‌های موسسه PMI مانند آزمون فوق لیسانس نبوده که یک تاریخ خاص را مشخص کنند. بلکه هر زمان که شما آماده بودید، می‌توانید در آزمون شرکت کنید.

مدرس دوره راهنمایی لازم را جهت آماده کردن فرم‌ها در اختیار شما قرار می‌دهد.

آدیت فرایند ساده‌ای بوده و مدرس دوره (فریدون فرداد) در این مورد به شما کمک خواهد کرد. فرم مربوطه را دانلود کرده و با پر کردن آن، مدرک تحصیلی خود را ترجمه و به همراه گواهینامه دوره آموزشی آمادگی آزمون RMP برای PMI پست می کنید.

آزمون RMP به دو روش برگزار می‌گردد. روش اول به صورت آنلاین است و روش دوم به صورت حضوری در یکی از شعبه‌های شرکت Pearson VUE در خارج از کشور است.

بله. قطعاً. این اتفاق را بارها تجربه کرده‌ام و با روش خودم توانستم باعث قبولی فرد شوم. برای اطمینان از این موضوع می‌توانید با دانشجویان من صحبت داشته باشید.

بله. اگر در دوره PMBOK شرکت کرده‌اید مطالب تدریس شده را دوباره مرور کنید.

درخواست دوره آموزشی

نظرات و دیدگاه ها

نظرات (0)
اشتراک در
اطلاع از
guest
بازخورد (Feedback) های اینلاین
تماشای همه نظرات