طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارهای مدیریت پروژه در سازمان

(PMBOK, PRINCEII, PIIIExpress)


Design and Implementation of Project Management System Based on PM Standards in Organization

 •  آیا سازمان و پروژه‌های شما با چالش‌های مختلف روبرو هستند؟
 • آیا پروژه‌های سازمان شما با تأخیرات زمانی و چالش‌های هزینه‌ای روبرو هستند؟
 • در پروژه‌های شما هم دوباره کاری وجود دارد و درگیر ریسک‌های مدیریت نشده هستید؟
 • از پیاده‌سازی استانداردهای مدیریت پروژه در سازمان چه می‌دانید؟
 • آیا می‌دانید یک تیم حرفه‌ای مشاور چگونه سیستم مدیریت پروژه را طراحی و پیده‌سازی می‌کند؟
 • آیا می‌دانید پیاده‌سازی با کیفیت یک سیستم مدیریت پروژه میلیون‌تومان ارزش برای سازمان ایجاد می‌کند؟

طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارهای مدیریت پروژه

بررسی دستاوردهای كشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد كه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با فراهم آمدن شرایط لازم در استفاده بهینه از تمام منابع تحقق می‌یابد. برای استفاده بهینه از منابع یك سازمان و به‌عبارتی، افزایش كمی و كیفی كنترل منابع، لازم است تا ماهیت كارهای سازمان در امور مربوط به پروژه‌ها، از شیوه رایج كنونی كه اصطلاحاً كارهای وظیفه‌ای نامیده می‌شود، به كارهای پروژه‌ای تغییر یابد. در این حالت، روشها، رویه‌ها و سیستمهای مدیریت كارهای وظیفه‌ای نیز بایستی با روشها، رویه‌ها و سیستمهای مربوط به كارهای پروژه‌ای تلفیق شده و نظام جامع مدیریت پروژه را شكل دهند.

به جرات می توان ادعا نمود، از مهمترین مشكلات و ضعفهای اجرای پروژه‌های كلان، فقدان نظام جامع مدیریت پروژه‌ درآنهاست.

اجرای یك پروژه، مستلزم ارتباطات فراوانی میان تمامی مجریان آن است كه انجام برنامه‌ریزی، تخمین هزینه‌ها، كنترل آنها و گزارش وضعیت پیشرفت پروژه‌ها جزو اهم این كارهاست.
در حقیقت، طراحی سیستم مدیریت پروژه در پروژه‌ها، زبان مشترك و مكتوب كلیه رابطان و ذی‌نفعان پروژه بوده كه با ایجاد شفافیت در فعالیت بخشهای مختلف درگیر در پروژه، با توجه به استراتژی‌ها و چارچوب‌های از پیش تعیین شده، به كاهش زمان تصمیم‌گیریها مدد رسانده و فعالیتهای مدیریت ابعاد مختلف پروژه‌ را تدوین می‌نماید و از مدیریت سلیقه‌ای و فردی جلوگیری می‌كند.
در واقع، سیستم مدیریت پروژه، مجموعه‌ای از روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها، پرسشنامه‌ها و نرم‌افزارها است كه تفكر مدیریتی را در سازمان، سامان می‌بخشد. در این سیستم، اطلاعات مربوط به پروژه، منابع، فعالیت‌ها، هزینه و زمان، در مدل‌های منظم و وابسته به هم، ثبت می‌گردد و در بازه‌های زمانی مشخص، كنترل شده و مقایسه‌های لازم بر اساس داده‌ها انجام می‌گیرد تا گزارشات، در سطوح مورد نیاز تهیه شود.
امروزه با الزام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به تبع آن، وزارتخانه‌های پروژه‌ محور جهت تدوین نظام جامع برنامه‌ریزی و كنترل پروژه،‌ شاهد رواج تدوین سیستم مدیریت پروژه در شركتهای دولتی و پیمانكاری هستیم.

مزایای سیستم جامع مدیریت پروژه

بسیاری از اقلام تحویلی طی فرآیند مدیریت پروژه، اسناد و مكتوبات هستند. در واقع، تا زمانی‌كه محصولات اصلی، نهایی و احیاناً ملموس پروژه تولید شوند و در دسترس قرار گیرند، تنها اقلام قابل تحویل، مستندات مختلف و متنوعی هستند كه طی مراحل مختلف فرآیند مدیریت پروژه تولید شده‌اند. این مستندات پروژه را جهت‌دهی كرده، آن را سازماندهی نموده و كل پروژه را استاندارد می‌سازند.
بدین شكل، مستندات پروژه ارتباط میان ذینفعان مختلف پروژه و اعضای تیم پروژه را تسهیل می‌سازند. در یك كلام، می‌توان گفت كه بدون پیش‌بینی مستندات كافی جهت اجرای پروژه، هیچ ‌یك از اعضای پروژه قادر به تحویل محصول درست نبوده و هیچ‌كس قادر به پیگیری و كنترل روند پیشرفت پروژه و نظارت بر كیفیت آن نخواهد بود.

در یك سازمان نسبتاً بزرگ كه تعداد قابل ملاحظه‌ای پروژه در آن اجرا شده و خاتمه می‌یابد، یكی از كارآمدترین روش‌ها برای مدیریت پروژه استفاده از فرمت و قالب‌های یكسان برای مستندات مشابه در كلیه پروژه‌ها است.به همین دلیل مراكز و اشخاص بسیاری وجود دارند كه اقدام به ارائه مشاوره و تدوین مستندات سیستم مدیریت پروژه (شامل فرم‌ها، چك‌لیست‌ها، و الگو‌ها) جهت استفاده در فرآیندهای مدیریت پروژه می‌نمایند. استفاده از چنین روشی مزایایی دارد كه از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 • در دسترس قرار دادن راهنمایی‌هایی برای انجام فعالیت‌ها و حفظ یكنواختی و یك شكلی آنها
 • صرفه‌جویی در زمان ایجاد مستندات هر پروژه
 • امكان استفاده مجدد برای هر پروژه
 • استانداردسازی فرمت داده‌ها
 • تسهیل ورود افراد جدید به تیم
 • تأمین مستندات مختصر و مفید برای پروژه
 • برقراری ارتباطات به صورت شفاف و كار‌آمد
 • همنوایی و حفظ یكنواختی
 • ایجاد مبنایی برای تجزیه و تحلیل پروژه
 • ایجاد اطمینان از مستند شدن توافقات و تصمیمات جهت ارجاعات آتی
 • كاهش كاغذبازی
 • كاهش تداخل امور و سردرگمی
 • ایجاد روشی جهت استفاده از تجربیات به دست آمده، در پروژه‌های آتی
 • تسهیل استفاده و تولید مستندات
در یك سازمدر واقع، اغلب مدیران پروژه ترجیح می‌دهند تا به جای صرف زمان برای طراحی مستقل سیستم مدیریت پروژه و ایجاد مستندات آن، از الگو‌های تجربه شده و امتحان پس‌داده‌ استفاده كنند و به این ترتیب، زمان و انرژی خود را برای انجام پروژه اصلی ذخیره سازند.ابزارهای اصلی در طراحی و ایجاد سیستم مدیریت پروژه، خط مشی‌ها، رویه‌ها، فرم‌ها و دستورالعمل‌ها و راهنما‌ها به اضافه فرمت‌هایی استاندارد جهت جمع‌آوری، پردازش، و تبادل داده‌های مرتبط با پروژه هستند.در طراحی و ایجاد سیستم مدیریت پروژه بایستی نكات ذیل را لحاظ نمود:
 • ابعاد، بزرگی و زمان ( طول مدت) انجام پروژه
 • مخاطبان هر سند
 • سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمان
 • میزان حمایت مدیران ارشد از سیستم مدیریت پروژه
 • زبان اسناد ( از نظر سادگی و روانی)

سیستم مدیریت پروژه جهت هر پروژه باید به گونه‌ای باشند كه علاوه بر تأمین مزایای گفته شده در بخش قبل و كاهش معایب، در صورت ترك هریك از اعضای تیم پروژه، جابه‌جایی را صرفاً با مطالعه اسناد پروژه مقدور سازند.

هدف اصلی نظام جامع مدیریت پروژه، كمك به ایجاد شرایط لازم برای تحقق اهداف پروژه‌ها و دستیابی به انتظارات و نتایج تعیین شده آنها در چارچوب برنامه زمانی معین و با صرف كمترین هزینه است كه استفاده بهینه از منابع را امكان‌پذیر می‌سازد. با اجرای این نظام، اطلاعات و گزارشهای لازم، كافی، دقیق، معتبر و بهنگام از چگونگی پیشرفت پروژه در مراحل مختلف دوره زندگی آن و نیز اقتصادی بودن آن، جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف، تهیه و فراهم می‌شود. بدین ترتیب مدیریت زمان، پیشرفت و بودجه پروژه محقق می‌گردد.

برخی اهداف اختصاصی پیاده‌سازی نظام مذكور در سازمان‌ها عبارتند از:

 • برنامه‌ریزی دقیق و كنترل مؤثر پروژه‌ها در شركت
 • افزایش بهره‌وری پروژه‌ها از طریق كاهش هزینه‌ها و اجرای مطابق برنامه زمان‌بندی و افزایش كیفیت پروژه‌ها
 • ایجاد هماهنگی،كارائی و اثربخشی لازم در واحدهای سازمان
 • امكان طبقه‌بندی و اولویت‌بندی پروژه‌ها
 • تدوین نظام گزارش‌دهی كلان پروژه‌ها

مزیت‌های تیم مشاوره فریدون فرداد (فرتیک)

 • دارای سال‌ها تجربه داخلی و خارجی در طراحی و پیاده‌سازی انواع سیستم‌های مدیریت پروژه (بیش از ۱۰۰ سازمان پروژه محور)
 • دارای تجربه اجرایی در پروژه های بزرگ، متوسط و کوچک در صنایع مختلف
 • استفاده از بهترین مشاور ایران در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌ها
 • تمامی نفرات کلیدی دارای مدارک حرفه‌ای مدیریت پروژه (مانند PMP,PRINCEII) هستند.
 • تجربه طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه به ساده‌ترین شکل ممکن
 • آموزش تیم کارفرما در اجرای سیستم مدیریت پروژه، بعد از اتمام مشاوره

تیم اصلی مشاوره فرتیک

آروین آشفته

دانلود رزومه

غلامرضا صفاکیش

دانلود رزومه

وحید هادی‌زاده مقدم

دانلود رزومه

حسین رادمهر

دانلود رزومه

محسن جلالی‌منش

دانلود رزومه

پویان مسعودی‌فر

دانلود رزومه

مدیر پروژه طراحی سیستم جامع مدیریت پروژه کیست؟

فریدون فرداد


 • مدرس، سخنران و مشاور بهبود و بهره‌وری فردی و تحلیل کسب و کار، مدیریت پروژه، طرح، پورتفولیو، مدیریت پروژه چابک و تعالی سازمانهای پروژه محور
 • كارشناس مهندسی عمران و کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مدیر PMO، مدرس و مدیر پروژه‌های موسسه مدیریت پروژه آریانا
 • مدیر EPMO شرکت ریل‌پرداز سیستم، مدیرPMO شرکت مهندسین مشاور سازه‌پردازی ایران
 • مشاور مدیریت پروژه شرکت‌های مهندسی رایز، داغ تکین، آریا همراه سامانه، کارگشا، گروه مهندسی صدر جهان و …
 • مدرس موسسه مدیریت پروژه آریانا، موسسه مطالعات انرژی، داتیس، راهبران پتروشیمی، خانه عمران، MBA سریرا
 • عضو موسسه PMI، انجمن مدیریت پروژه ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو تیم بازنگری ویرایش‌های PMBOK 6,7 و استانداردهای مدیریت ریسک، تخمین و مدیریت زمانبندی PMI
 • عضو کمیته‌های گواهی‌نامه مشاوران، دلتا و جایزه ملی مدیریت پروژه ایران (انجمن مدیریت پروژه ایران)
 • دارای مدارک مدیریت پروژه PMP وRMP و PBA از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
 • دارای مدرك مدیریت پروژه PRINCE2 از OGC انگلستان
 • دارای مدرک مدیریت پروژه سطح C (IPMA-C) از انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)
 • دارای مدرک مدیریت پروژه اسکرام مستر حرفه‌ای (PSM) از Scrum.org آمریکا
 • دارای مدرک مدیریت پروژه چابک SFC از موسسه PM Study آمریکا
 • دارای مدرک مدیریت پروژه چابک CASF از موسسه Skill Front آمریکا
 • دارای مدارک مدیریت مدیریت پروژه چابک SFPC, SMPC از موسسه CertiProf آمریکا
 • دارای گواهی‌نامه سطح A شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا (EBCL*A)
 • دارای مدرک ارزیاب حرفه‌ای ICPA از IMI- ADC
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO21500 از G-Certi
 • دارای مدرک ارزیاب حرفه‌ای مدل PM-Delta (OCB) از انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)
 • سرارزیاب و ارزیاب جایزه تعالی مدیریت پروژه ایران (PEM) و جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی (EFQM)
 • ارزیاب مستقل مدل بلوغ مدیریت پروژه پتروشیمی (CPM3)، ارزیاب سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
 • 10 سال سابقه خاص و متمرکز در مشاوره، تدریس و مدیریت دفاتر مدیریت پروژه (PMO)
 • تربیت بیش از 400 نفر از دارندگان مدارک PMP,PRINCE2,ICB و …
 • مدیر سیستم و کیفیت گروه پیمانکاری بام، مدیر کنترل پروژه و HSE شرکت مهندسین مشاور گذرراه
 • عضو تیم مولفین اولین کتاب مدل تعالی پروژه (PEM) در ایران
 • مدرس مورد تأیید و همکار آموزشی انجمن مدیریت پروژه ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (مدرک TOT)
 • سابقه تدریس بیش از 450 دوره آموزشی در سازمانها و صنایع مختلف
 • ارایه مقالات و سخنرانی‌های متعدد علمی در كنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

Fereydoun Fardad

Consultant, Coach and Trainer

مشتریان

سازمان‌هایی که افتخار آشنایی و همکاری با آن‌ها را داشته‌ام

درخواست مشاوره

جهت استفاده از خدمات مشاوره طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه بر استاندارهای مدیریت پروژه در سازمان، این فرم را تکمیل نمایید.