کارگاه جامع تربیت ارزیاب و آشنایی با مبنای تعالی پروژه (PEB)


(Project Excellence Baseline)

مخاطب: کلیه علاقه مندان به مباحث مدل‌های تعالی و مدیریت پروژه

درخواست دوره آموزشی
توضیحات

۲۷۰

کارگاه جامع تربیت ارزیاب و آشنایی با مبنای تعالی پروژه (PEB)


«کارگاه جامع تربیت ارزیاب و آشنایی با مبنای تعالی پروژه (PEB)» دقیقاً چیست؟

«کارگاه جامع تربیت ارزیاب و آشنایی با مبنای تعالی پروژه (PEB)»، دوره‌ای ۲ و نیم روزه (معادل ۲۰ ساعت) است که توسط فریدون فرداد برگزار می‌شود.

این دوره آموزشی به صورت کارگاهی و بر اساس انجام کار عملی تعریف شده است. بعد از تعاریف پایه و ابتدایی هر یک از معیارها و زیر معیارهای متربط با نواحی سه گانه A,B,C مورد بررسی کامل قرار می‌گیرند. این بررسی همراه با تحلیل زیر معیار، ذکر مثال‌های عملی و تحلیل یک اظهارنامه استاندارد نوشته شده توسط مدرس دوره انجام می‌شود تا دانشجویان دیدی واقعی و عملی از مدل داشته باشند. بعد از هر یک از مراحل فوق یک کارگاه عملی تعریف شده است (در مجموع ۸ کارگاه). در اختیار دانشجویان یک اظهارنامه خارجی قرار می‌گیرد و با توجه به کارگاه مطرح شده، نکات مرتبط با زیر معیار را در عمل پیاده‌سازی شده و در نهایت ارائه خواهد شد.

در پایان هم در مورد وظایف ارزیابان، سر ارزیاب و نکات مهم سایت ویزیت صحبت می‌شود.

مدل مبنای تعالی پروژه (PEB)

مدل اروپایی تعالی كسب و كار EFQM چارچوبی است برای تشریح فعالیت‌های یك سازمان از جنبه­های مختلف. این كار از طریق تعدادی شاخص صورت می­گیرد. این مدل EFQM  به دو بخش  تقسیم می شود: توانمندسازها و نتایج.  توانمندسازها، سیاست­ها و فرآیندهایی هستند كه باعث پیشبرد كسب وكار می شوند و تغییر ورودی­ها به خروجی­ها را تسهیل می­نمایند .­نتایج، معیار­های سنجش سطح خروجی­های بدست آمده توسط سازمان هستند. نوآوری و یادگیری سازمانی بر پویا بودن مدل تاکید دارند كه به بهبود وضعیت توانمندسازها ­و نتیجتاً به تقویت نتایج منجر می­شوند. این مدل یک چارچوب عمومی بوده و هر یک از ابعاد مدل از معیارها و نکات راهنمای مشخص تشکیل شده­اند. از ویژگی‌های مهم این مدل قابلیت بکارگیری آسان می باشد زیرا معیارها، شاخص­ها، روش‌های کاربرد مدل آماده بوده و فقط بایستی در دوره­های مختلف این ابزار را برای اندازه­گیری عملکرد سازمان بکار برد.

زیربنا و مبنای مدل تعالی پروژه (PEM) برگرفته از مفاهیم مدیریت کیفیت جامع (TQM) و مدل EFQM (که اصالتاً برای ارزیابی صنایع تولیدی و کارخانه ای بنا گردیده­اند) بوده و مختص پروژه‌ها طراحی شده است. این مدل مبنای جایزه بین المللی مدیریت پروژه می­باشد. مدل تعالی پروژه توسط انجمن مدیریت پروژه آلمان (GPM) و بنا به درخواست موسسه بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) توسعه یافت. تیم بنیانگدار مدل در آلمان به سرپرستی آقای Otto Zieglmeier  با ایجاد تغییراتی در ساختار EFQM مدل ابداعی را ابتدا در سال 1997 برای ارزیابی تعالی پروژه­ها در آلمان توسعه داده و این مدل، مبنای جایزه مدیریت پروژه این کشور قرار گرفت.

جایزه مدیریت پروژه بر مبنای PEB

انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA) در سال ۱۹۶۵ در اروپا و با نام Internet تأسیس گردید و در حال حاضر به ۷۱ کشور به عنوان انجمن‌های ملی، به ارائه خدمات به اعضای حقیقی و حقوقی آن کشورها می‌پردازد. این سازمان كه به مثابه اتحادیه انجمن‌های ملی مدیریت پروژه در دنیا عمل می‌كند، در راستای ایجاد معیارهای جهانی مدیریت پروژه جهت ارزیابی پروژه‌ها و مدیران پروژه، شاخص‌های كیفی و كمی مناسبی تدوین كرده است. در سال ۱۹۹۷ انجمن مدیریت پروژه آلمان اولین جایزه مدیریت پروژه را برای عملكرد عالی پروژه‌ها براساس مدل تعالی پروژه اعطا نمود. در سال ۲۰۰۲ این جایزه توسط انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه اعطا شد و به جایزه بین‌المللی تعالی پروژه تغییر نام داد. جایزه تعالی پروژه به عنوان اسكار مدیریت پروژه تاكنون با استقبال خوبی در سطح جهانی مواجه شده است و بسیاری از انجمن‌ها و مؤسسات ملی مدیریت پروژه نیز در سطح كشورهای خود این جایزه را به عنوان جایزه ملی تعالی مدیریت پروژه ترویج داده‌اند.

انجمن مدیریت پروژه ایران نیز سه سال بعد از شروع فعالیت خود یعنی در سال ۱۳۸۸ به اهمیت این فرایند و اثر آن در رشد و ارتقای تعالی مدیریت پروژه در کشور توجه نشان داد و تاکنون در ده (سال ۱۴۰۰) دوره برگزاری جایزه ملی مدیریت پروژه، پروژه‌های متعددی را بر اساس مدل PEM ارزیابی و سطح سرآمدی آنها را تعیین نموده است.

در سپتامبر سال ۲۰۱۵  در مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)، در کشور پاناما، مدل تعالی پروژه (PEM) را به مبنای تعالی پروژه (PEB)  تغییر داده و از سال ۲۰۱۶ ملاک ارزیابی مسابقه مدیریت پروژه برتر در سطح بین‌المللی شد.

اهداف جایزه مدیریت پروژه

 • تشویق و ترغیب تیمهای پروژه برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود خود
 • حمایت از مدیریت پروژه حرفه‌ای در راه رسیدن به عملکردی متعالی
 • ایجاد فضای رقابتی سالم میان تیم‌های پروژه
 • شناسایی پروژه‌های برتر در اعمال مدیریت پروژه در کشور و معرفی آنها
 • دریافت گزارش بازخورد جامع از پروژه، نحوه مدیریت و نتایج آن توسط متقاضی
 • معرفی الگوهای اجرایی برتر در زمینه مدیریت پروژه به جامعه علمی و صنعتی کشور

دامنه شمول جایزه

تمامی پروژه‌های عمرانی، صنعتی، زیربنایی، خدماتی، بهداشتی، سینمایی و … که توسط هر یک از بخش‌های دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی کشور در داخل یا خارج از کشور انجام شده یا در حال انجام باشند، در صورت محقق

نمودن الزامات زیر می‌توانند متقاضی شرکت در فرآیند جایزه باشند:

اطلاعات پروژه محرمانه نبوده و قابل انتشار باشد. شایان ذکر است که انجمن محق به استفاده از اظهارنامه ارائه‌ شده توسط پروژه (برای کلاسهای آموزشی، مطالعات بهینه کاوی و…) بعد از اتمام فرایند ارزیابی خواهد بود. حداقل تیم اجرایی پروژه در سازمان داوطلب ۲۰ نفر بوده باشد.

پروژه طی حداكثر دو سال قبل از ارسال تقاضانامه به اتمام رسیده باشد و یا دارای پیشرفت فیزیكی (واقعی) بالای ۹۰% در زمان تحویل اظهارنامه باشد به گونه­ای که نتایج حاصل از انجام پروژه از دیدگاه ذینفعان و مشتری پروژه قابل ارزیابی باشد.

سازمان و تیم های پروژه متقاضی شرکت در جایزه ملی مدیریت پروژه ایران می توانند در صورت داشتن شرایط بالا یا تکمیل فرم های مربوطه و ارائه توضیحات مختصری در مورد پروژه خود، جهت شرکت در فرآیند ارزیابی جایزه ملی مدیریت پروژه ایران تقاضا نمایند.

فرآیند ارزیابی جایزه

یک تیم پروژه می تواند با ارائه تقاضانامه و اظهارنامه کتبی و تشریح نحوه تحقق معیارهای مبنای تعالی پروژه PEB  در پروژه خود، جهت کسب جایزه ملی مدیریت پروژه ایران اقدام نماید. سند اظهارنامه به تیم پروژه کمک می‌کند از میزان موفقیت و نقاط قوت خود آگاه شده و توان بالقوه خود را جهت بهبود و پیشرفت در حوزه‌های قابل بهبود بکار گیرد. اظهار نامه باید به صورت کامل و منطبق بر مدل تعالی پروژه نوشته شود. تمامی اظهارنامه های پذیرفته شده توسط تیمهای ارزیابی که متشکل از یک سرارزیاب و ۴ نفر ارزیاب می باشد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پس از مطالعه اظهارنامه و امتیازدهی انفرادی جهت رفع ابهامات و همچنین پاسخگویی به سوالات داوران، بازدید از پروژه (Site Visit) صورت می‌پذیرد. هدف از این مرحله در واقع مشاهده عملکرد پروژه از نزدیک می‌باشد زیرا تمامی فعالیتهای انجام شده در قالب اظهارنامه نمی گنجد.

از آنجا که متقاضیان خواستار یک گزارش بازخورد عینی و منصفانه در مورد کیفیت مدیریت پروژه خود هستند، یک گزارش بازخورد برای کلیه متقاضیان تهیه خواهد شد. این گزارش حاوی توضیحات جامع در مورد فرآیند ارزیابی، خلاصه محتوا ارزیابی، نقاط قوت و حوزه‌های بهبود در هر یک از معیارهای مدل و همچنین درصد امتیاز کسب شده برای هر معیار می باشد. در نهایت هیأت داوران نتایج ارزیابی پروژه‌ها را مورد بررسی قرار داده و بر اساس ارزیابی‌های پایانی برندگان سطوح مختلف جایزه و برنده نهایی جایزه ملی مدیریت پروژه ایران را مشخص می‌کند. نحوه ارزیابی پروژه‌هایی که در جایزه بین‌المللی مدیریت پروژه نیز شرکت می‌کنند به همین صورت است.

ساختار مدل

ساختار پایه مدل بسیار ساده است. این مدل بعنوان یک استاندارد به کار برده می‌شود و دستورالعمل‌هایی برای مدیریت پروژه متعالی بدون در نظر گرفتن اندازه پروژه، میزان پیشرفت و زمینه آن، ارائه می‌دهد. ساختار PEB امکان گزارش‌دهی ساده در مورد نتایج تمامی سطح مدیریت را با معرفی سه سطح از مدل را فراهم می کند:

بخش‌های مدل و تفسیر نتایج کلی

این سطح اجزای اصلی تعالی پروژه را نشان می دهد (کارکنان و اهداف، فرآیندها و منابع، و نتایج بروژه دو بخش اول به عنوان عوامل توانمندساز برای مدیریت پروژه متعالی در نظر گرفته می شوند و بخش سوم نتیجه رهبری موفقیت و مدیریت است. این زمینه‌ها امکان دریافت بازخورد بر اساس یک سطح مشخص اجرایی را فراهم می‌کنند، وضعیت کلی عوامل توانمندسازی کلیدی را نشان می‌دهند، و نتایج عملی را مشخص می کنند.

مدل پیشنهادی به سه بخش زیر تقسیم‌بندی می شود:

۱- کارکنان و اهداف: این زمینه پایه اصلی تعالی پروژه را تشکیل می‌دهد. وجود نیروی کار مناسب تحت مدیریت رهبران متعالی که همگی دیدگاه مشابهی در مورد موفقیت دارند از جمله عوامل کلیدی برای ارتقاء پروژه هستند و می توانند به پروژه کمک کنند که از حدود استانداردهای تعیین شده پیشی بگیرند.

۲- فرایندها و منابع: این زمینه شامل روش‌های لازم برای تقویت تعالی از طریق اجرای فرایندهای منطقی و اختصاص منابع کافی است که به شکلی پایدار و اثربخش به کار گرفته می‌شوند. این زمینه در عین حال مبنایی است برای رسیدن به نتایج ملموس از نوآوری ها و تبدیل آنها به نقطه شروع برای سایر پیشرفتها.

۳- نتایج پروژه: راهبرد مدیریت پروژه تنها در صورتی متعالی است که منجر به نتایج پایدار و فراتر از انتظار برای تمامی ذینفعان شود. این زمینه مکمل دو زمینه قبلی است بطوری که امکان اثبات نتایج متعالی را طبق تعریف ذینفعان پروژه را فراهم می کند.

سرفصل‌های کارگاه جامع تربیت ارزیاب و آشنایی با مبنای تعالی پروژه (PEB)

آشنایی با انجمن مدیریت پروژه ایران و IPMA

مقدمه‌ای بر کلیات و ساختار PEB

معرفی مدل تعالی پروژه (PEM)

بررسی معیارهای مدل ارزیابی

ناحیه A: افراد و اهداف
(Area A: People & Purpose)

ناحیه B: فرایندها و منابع
(Area B: Processes & Resources)

ناحیه C: نتایج پروژه
(Area C: Project Result)

بررسی فرایند ارزیابی تعالی پروژه

جداول امتیازدهی در هر ناحیه و نحوه انجام این کار

فرایند ارزیابی توسط یک ارزیاب چگونه باید طی شود؟

نکات مهم در امتیازدهی، ارزیابی، سایت ویزیت، مصاحبه

نحوه نگارش نقاط قوت و فرصت های بهبود

مرور اظهارنامه و ارزیابی انفرادی و آشنایی با فرم‌ها

اهم وظایف سازمان ارزیابی شونده

اهم وظایف سرازیاب و ارزیابان

نگاهی به دوره آموزشی
کارگاه جامع تربیت ارزیاب و آشنایی با مبنای تعالی پروژه (PEB)
مدرس: فریدون فرداد
مخاطبین: سازمان‌هایی که قصد شرکت در فرایند جایزه بین‌المللی یا ملی را دارند. کسانی که می‌خواهند ارزیاب مدل PEB شوند و سایر علاقه مندان به مباحث مدل‌های تعالی و مدیریت پروژه
نوع برگزاری: حضوری و وبیناری
مدت زمان دوره آموزشی: ۲ و نیم روز، معادل ۲۰ ساعت

با گذراندن این دوره قادر خواهید بود:

 • با مفاهیم پایه و تعاریف مدل PEB به خوبی آشنا می‌شوید
 • با سه ناحیه اصلی A,B,C مدل به خوبی آشنا می‌شوید آشنا شوید
 • با تمامی معیارها و زیرمعیارهای PEB صورت عمیق آشنا می‌شوید
 • با ساختار و نحوه امتیازدهی مدل PEB آشنا می‌شوید
 • با وظایف سازمان شرکت کننده، ارزیاب و سرارزیاب به خوبی آشنا می‌شوید
 • می‌توانید پروژه‌ای را بر اساس این مدل ارزیابی کنید

تغییرات این دوره نسبت به دوره‌های قبلی

اگر در یکی از دوره‌ها و یا کلاس‌های ما شرکت کرده باشید می‌دانید که هیچ دو دوره‌ای مثل هم نیستند و به صورت مداوم تغییر و به روز رسانی خواهند داشت. نمونه آن دانشجویانی بودند که بعد از چند سال دوباره در دوره شرکت کرده و اظهار داشتند، تغییرات زیادی در جزوات و موضوعات مورد بحث ایجاد شده است. کارگاه جامع تربیت ارزیاب و آشنایی با مبنای تعالی پروژه (PEB)، تغییراتی نسبت به دوره‌های قبل داشته که در ادامه چند مورد را بررسی می‌کنیم:

 • تغییرات و به روز رسانی بر اساس تغییر از PEM به PEB
 • اضافه کردن چند کارگاه به دوره آموزشی
 • کامل‌تر کردن بخش وظایف ارزیابان و سرارزیاب

و …

مزیت‌های این دوره آموزشی چیست؟

 • جزوات بسیار با کیفیت این دوره به گونه‌ای طراحی شده که دانشجو را بی‌نیاز از هر کتاب و جزوه دیگری خواهد کرد
 • تجربه بیش از ۴۰ ارزیابی سازمانها و پروژه‌های مختلف، با انواع مدل‌های تعالی و بلوغ، دوره را به کارگاهی عملی و با ذکر تجارب و نمونه‌های موردی فراوان تبدیل کرده است.
 • مدرس دوره آموزشی از دور اول جایزه ملی جزو ارزیابان و سرارزیابان جایزه بوده است
 • مدرس دوره آموزشی جزو کمیته جایزه ملی مدیریت پروژه ایران بوده است.
 • مدرس دوره آموزشی مشاور پروژه‌های بزرگ شرکت کننده در جایزه بین‌المللی و ملی بوده است.

مدرس کارگاه جامع تربیت ارزیاب و آشنایی با مبنای تعالی پروژه (PEB) کیست؟

فریدون فرداد، مدرس بیش از ۴۵۰ دروه آموزشی


 • مدرس، سخنران و مشاور بهبود و بهره‌وری فردی و تحلیل کسب و کار، مدیریت پروژه چابک و مدیریت پروژه، طرح، پورتفولیو و تعالی سازمانهای پروژه محور
 • كارشناس عمران و کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مدیر PMO ، مدرس و مدیر پروژه‌های موسسه مدیریت پروژه آریانا
 • مدیر EPMO شرکت ریل‌پرداز سیستم، مدیرPMO شرکت مهندسین مشاور سازه‌پردازی ایران
 • مشاور مدیریت پروژه شرکت‌های مهندسی رایز، داغ تکین، آریا همراه ، کارگشا، گروه مهندسی صدر جهان و …
 • مدرس موسسه مدیریت پروژه آریانا، موسسه مطالعات انرژی، داتیس، راهبران پتروشیمی، خانه عمران، MBA سریرا
 • عضو موسسه PMI، انجمن مدیریت پروژه ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو تیم بازنگری ویرایش‌های PMBOK 6,7 و استانداردهای مدیریت ریسک، تخمین و مدیریت زمانبندی PMI
 • عضو کمیته‌های گواهی‌نامه مشاوران، دلتا و جایزه ملی مدیریت پروژه ایران (انجمن مدیریت پروژه ایران)
 • دارای مدارک مدیریت پروژه PMP وRMP و PBA از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
 • داراي مدرك مدیریت پروژه PRINCE2 از OGC انگلستان
 • دارای مدرک مدیریت پروژه سطح C (IPMA-C) از انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)
 • دارای مدرک مدیریت پروژه اسکرام مستر حرفه ای (PSM) از org آمریکا
 • دارای مدرک مدیریت پروژه چابک SFC از موسسه PM Study آمریکا
 • دارای مدرک مدیریت پروژه چابک CASF از موسسه Skill Front آمریکا
 • دارای مدارک مدیریت مدیریت پروژه چابک SFPC, SMPC از موسسه CertiProf آمریکا
 • دارای گواهی نامه سطح A شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا (EBCL*A)
 • دارای مدرک ارزیاب حرفه‌ای ICPA از IMI- ADC
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO21500 از G-Certi
 • دارای مدرک ارزیاب حرفه‌ای مدل PM-Delta (OCB) از انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)
 • سرارزیاب و ارزیاب جایزه تعالی مدیریت پروژه ایران (PEM) و جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی (EFQM)
 • ارزیاب مستقل مدل بلوغ مدیریت پروژه پتروشیمی (CPM3)، ارزیاب سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
 • 10 سال سابقه خاص و متمرکز در مشاوره، تدریس و مدیریت دفاتر مدیریت پروژه (PMO)
 • تربیت بیش از 400 نفر از دارندگان مدارک PMP,PRINCE2,ICB
 • مدیر سیستم و کیفیت گروه پیمانکاری بام، مدیر کنترل پروژه و HSE شرکت مهندسین مشاور گذرراه
 • عضو تیم مولفین اولین کتاب مدل تعالی پروژه (PEM) در ایران
 • مدرس مورد تأیید و همکار آموزشی انجمن مدیریت پروژه ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (مدرک TOT)
 • سابقه تدریس بیش از 450 دوره آموزشی در سازمانها و صنایع مختلف
 • ارايه مقالات و سخنرانی‌های متعدد علمی در كنفرانس‌های ملی و بين‌المللی

Fereydoun Fardad

Consultant, Coach and Trainer

با ثبت‌نام در کارگاه جامع تربیت ارزیاب و آشنایی با مبنای تعالی پروژه (PEB) چه امکاناتی دریافت خواهید کرد؟

اگر در این دوره شرکت نکنم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

اطمینان داشته باشید هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد و زندگی به همان روال سابق خواهد بود.

جمله‌ای منسوب به اینشتن است که می‌گوید:

عجیب است که عده‌ای کارهای همیشگی را انجام می‌دهند و نتیجه‌ای متفاوت را انتظار دارند!

در واقعیت دلیل اصلی اینکه این دوره را بااین کیفیت و جامعیت برای شما تهیه کرده‌ام این است که بتوانید با یادگیری این دوره آموزشی، با مفاهیم مدل PEB آشنا شده و بتوانید آن را در پروژه خود اجرا کنید یا جزو ارزیابان جایزه ملی مدیریت پروژه قرار بگیرید.

لطفاً به این فکر کنید که تهیه نکردن این دوره چه بهایی برای شما خواهد داشت؟ چه فرصت‌هایی را ممکن است از دست بدهید؟

گارانتی بازگشت وجه

از آنجاکه به سیستم و راهکارهای ارائه شده بر این دوره اطمینان داریم (و شخصاً آن را تجربه کرده‌ایم و باعث نتایج موفقت‌آمیز دانشجویان گذشت شده است) به کاربردی بودن این دوره و نتایج آن بدون هیچ تردیدی ایمان داریم از همین رو با خیال آسوده این دوره را به صورت صد در صد گارانتی می‌نماییم.

بدین معنا که اگر بعد از برگزاری جلسه اول، به هر دلیلی از کیفیت تدریس ناراضی بودید، این حق را برای شما در نظر می‌گیرم که قرارداد را فسخ نمایید. تردید نداریم که شما در انتهای این دوره اینقدر از مطالب آن استفاده کرده‌اید و با یادگیری اصول مدل PEB ، تغییرات خوبی در زندگی کاری خود ایجاد نموده‌اید که اصلاً به مقوله گارانتی فکر نمی‌کنید.

شما با برگزاری این دوره آموزشی هیچ ریسکی نمی‌کنید. زیرا در صورت عدم رضایت، می‌توانید قرارداد را فسخ کرده و هیج هزینه‌ای نیز پرداخت نکنید

مهندس فریدون فرداد مدرس دوره های مدیریت پروژه و آمادگی آزمون های PMP , BMBOK با تضمین در قبولی آزمون ، آکادمی فرتیک

توضیح در مورد مبلغ سرمایه‌گذاری این دوره (بسته) آموزشی

شخصاً دوست دارم در مورد شرکت کردن در دوره‌های آموزشی یا خرید محصولات آموزشی هیچ‌گاه واژه هزینه استفاده نکنم و به جای آن از واژه زیبای «سرمایه‌گذاری» استفاده کنم.

چون اطمینان دارم که شما با فراگرفتن مطالب این دوره و توانایی پیاده‌سازی مدل PEB در سازمان، و همچنین ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه بودن، موقعیت‌های کاری می‌توانید داشته باشید که ده‌ها برابر این هزینه را به دست آورید و لذت شما از زندگی و ارتباط با دیگران چندین برابر خواهد شد.

من هر سال چند میلیون تومان برای یادگیری خودم سرمایه‌گذاری می‌کنم و در کارگاه‌ها و دوره‌ها و سمینارهای معتبر شرکت می‌کنم. این کار من شاید برای بسیاری از افراد، نشانه احمق بودن من و دور ریختن پول باشد! اما به نظر من این دید بسیار ساده لوحانه است! چطور است که ما در یک رستوران یا وقتی که برای خرید پوشاک مراجعه می‌کنیم به سادگی چندصدهزار تومان خرج می‌کنیم اما زمانی که موقع سرمایه‌گذاری روی خودمان می‌شود، دستمان می‌لرزد و اصطلاحاً دو دو تا، چهار تا می‌کنیم؟؟؟

با یک مقایسه ساده بین مبلغ سرمایه گذاری این محصول آموزشی و چیزهایی مثل یک کفش، شلوار، هارد اکسترنال، یک قاب ساده برای گوشی موبایل و خیلی موارد دیگر متوجه می‌شوید مبلغ این دوره بسیار ارزان است! پیشنهاد می‌کنم شما نیز مانند من، همیشه بخشی از درآمد خود را برای یادگیری اختصاص دهید، درست مثل قبض آب و برق و یا خوراک و پوشاک!

با همه این اوصاف، تمام تلاش من بر این بوده که مبلغ این دوره کاملاً منصفانه باشد تا بتوانید به راحتی این دوره و محصول آموزشی را تهیه کنید.

پاسخ به سوالات متداول کارگاه جامع تربیت ارزیاب و آشنایی با مبنای تعالی پروژه (PEB)

این دوره برای تمام کسانی طراحی شده است که قصد آشنایی با مفاهیم مدل PEB را دارند. در این دوره سعی می‌شود با توضیح گام به گام و اجرایی هر یک از زیر معیارها و انجام کارگاه‌های عملی، دانشجویان به مدل تسلط کامل پیدا کنند و بتوانند ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه ایران شوند یا پروژ‌ه خود را آماده شرکت در فرایند جایزه بین‌المللی و ملی نمایند.

همیشه وقتی می‌خواهید برای آموزش سرمایه‌گذاری کنید، نتیجه‌ای که آن آموزش می‌تواند برای شما ایجاد کند را معیار قرار بدهید. از نظر ما کوچکترین نکاتی که در دوره گفته می‌شود، شاید بتواند میلیون‌ها تومان به شما، دانش شما، شانس کاری شما اضافه کند. پس می‌توان گفت مبلغ این دوره بسیار ارزان است! از طرفی با یک مقایسه بسیار ساده بین قیمت این دوره با شرایط امروز زندگی متوجه می‌شویم که مبلغ این دوره سرمایه‌گذاری بسیار ارزانی بر روی خودتان است.

مطالب حتماً برایتان مفید خواهد بود؛ البته برخی از موارد شاید برایتان به اندازه کافی ملموس نباشد. ارزش این دوره را کسانی درک خواهند کرد که سال‌ها است در سازمان‌ها و محیط‌های پروژه‌ای کار کرده‌اند. از طرفی در شرایط پر رقابت کنونی برای استخدام و حقوق بیشتر، بهتر است از زمان دانشجویی بر روی خود سرمایه گذاری کرده تا نسبت به دوستان خود متفاوت گردید.

بله. این دوره به صورت وبیناری برگزار می‌شود و ضبط شده نیست.

آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK و ICB مفید است

درخواست دوره آموزشی

نظرات و دیدگاه ها

نظرات (0)
اشتراک در
اطلاع از
guest
بازخورد (Feedback) های اینلاین
تماشای همه نظرات