بایگانی دسته‌ی: مدیریت پروژه

پیاده‌سازی پروژه برای سازمان و مدیریت آن

اصطلاح مدیریت پروژه سازمانی (OPM) توسط جان شلیشتر در مه ۱۹۹۸ در جلسه کمیته استاندارد...

مدیریت پروژه را از کجا شروع کنیم؟

شرایطی را در نظر بگیرید که پروژه‌ای به شما سپرده شده سوالی که مطح می...

موسسات خیریه موفق چگونه مدیریت می‌شوند؟

برای موفقیت در مدیریت پروژه خیریه و دوام موسسه خیریه باید فرآیندهایی را انجام دهید....

تعریف مدیریت پروژه

برای تعریف اینکه مدیریت پروژه چیست، باید ابتدا یک پروژه را تعریف کرد. هر چیزی...