طراحی و پیاده‌سازی سیستم جامع برنامه‌ریزی و کنترل پروژه (تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه)


Design and Implementation Comprehensive Project Planning and Control System

 • آیا پروژه‌های سازمان شما با تأخیرات زمانی و چالش‌های هزینه‌ای روبرو هستند؟
 • آیا در سازمان شما بین پروژه‌ها بر سر منابع مشترک تعارض وجود دارد؟
 • آیا در سازمان شما هزینه‌های بالاسری بسیار بالا هستند؟
 • آیا برای شما هم دانستن وضعیت فعلی واقعی پروژه از نظر پیشرفت، زمان و هزینه مهم است؟

سیستم جامع برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

کنترل پروژه (Project Control) عبارت است از: «جمع‌آوری داد‌ه‌ها، مدیریت و فرآیندهای تحلیلی که برای پیش‌بینی، درک و تأثیرگذاری بر نتایج، زمان و هزینه یک پروژه یا برنامه می‌باشد که مورد استفاده قرار می‌گیرد.» هدف نهایی کنترل پروژه، مدیریت کار در هر مرحله از چرخه تحویل و آماده‌سازی پروژه برای مرحله بعدی است. این اصطلاح شامل افراد، فرآیندها و ابزارهایی است که برای برنامه‌ریزی، مدیریت و کاهش برنامه‌های مربوط به هزینه و هرگونه رویداد خطرآفرینی در نظر گرفته شده است. بنابراین می‌توان گفت :«موفقیت در یک پروژه به نحوه کنترل آن بستگی دارد».

افزایش ارتباطات و فناوری‌های ارتباطی باعث شده تا مرزهای رقابت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مرزهایی جهانی گردد، همچنین پیشرفت سریع علوم و تغییرات شدید فناوری باعث شده تا فضای بازارهای جهانی فضایی پویا و دست‌خوش تغییرات مداوم باشد. از این رو امروزه افزایش سرعت انطباق با نیازمندی‌‌های بازار به‌عنوان اصلی اجتناب ناپذیر  در عرصه رقابت از سوی تمامی سازمان‌ها و مؤسسات پیشرو  تلقی می‌گردد.

ایجاد فضاهای جهانی رقابت و در پی آن افزایش حجم مبادلات تجاری بین‌المللی و متناسب با آن افزایش ارتباطات میان ملل مختلف، تمامی دست‌اندركاران بازار جهانی را به‌سوی ایجاد سیستم‌های یكپارچه با تعاریف ثابت و مورد پذیرش همگان سوق داده است. در همین راستا ایجاد استانداردهای مدیریتی و برقراری نظام‌های مدیریتی نوین، روز به روز جایگاه مستحكم‌تری به‌خود گرفته و این امر امروزه نه به‌عنوان یك اختیار بلكه الزامی برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.

تنوع و گستردگی ناشی از تغییرات پیش‌گفته و همچنین تخصصی شدن بسیاری از فعالیت‌ها از یك سو و سیاست تمامی شركت‌ها مبنی بر اجتناب از گسترش بی‌مورد تشکیلاتی و سازمانی از سوی دیگر باعث شده تا سازمان‌های امروزی استراتژی «واگذاری خدمات به منابع خارج از تشکیلات خود» را برگزینند تا بدین ترتیب ضمن حفظ و صیانت از اصول کاری خود، به سازمانی چالاک‌تر و پویاتر دست یابند.

تأملی بر شرکت‌های پروژه‌محور و بررسی توانایی‌های آنها در مدیریت و کنترل منسجم پروژه‌ها نشان می‌دهد که این گونه شرکت‌ها برای ارتقاء قابلیت‌های مدیریتی در پروژه‌های خود نیازمند اتخاذ روش‌هایی حرفه‌ای هستند که از طرق زیر حاصل می‌شود:

استفاده از خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

این سطح مناسب شرکت‌های کوچک یا شرکت‌هایی است که پروژه‌های کوچک و معدودی دارند. این خدمات توسط افراد و شرکت‌های حرفه‌ای و تخصصی ارائه می‌گردد.

ایجاد واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

با توسعه سازمان‌ها، ایجاد دفاتر برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در درون سازمان‌ها ضرورت می‌یابد. وظیفه این دفاتر بستر‌سازی جهت اجرای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه حرفه‌ای و ایجاد وحدت رویه در برنامه‌ریزی و کنترل کلیه پروژه‌های سازمان است.

طراحی و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

سازمان‌های پیشروتر نیازمند آن هستند که از سطح برنامه‌ریزی و کنترل پروژه فراتر رفته و فرایندهای مدیریت پروژه خود را سامان بخشند. دفاتر مدیریت پروژه (PMO) وظیفه استانداردسازی مدیریت پروژه و هدایت سازمان به سمت مدیریت پروژه حرفه‌ای را بر عهده دارند.

فرآیندها و اصول زیر برای دستیابی به اهداف در کنترل پروژه استفاده می‌شوند:

 • گردآوری داده‌های واقعی
 • مقایسه برنامه و واقعیت
 • تعریف و تحلیل انحرافات
 • هشدارهای زودرس
 • برآورد عواقب
 • پیشنهادات مربوط به اقدامات اصلاحی
 • مشارکت و نظارت بر اجرای این اقدامات

بنابراین اصول بنیادین برنامه ریزی و کنترل پروژه شامل: جهت‌گیری زمانی، هشدار زودهنگام، هماهنگی و تصمیم گیری مناسب می‌باشد.

مراحل طراحی و پیاده‌سازی سیستم جامع برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

 • بررسی و شناخت وضعیت موجود، تحلیل نیازمندی‌های سازمان و پروژه و آنالیز فاصله (Gap Analysis)
 • ارائه و اجرای آموزش‌های مورد نیاز (آموزش‌های تئوری، عملی و نرم‌افزارها)
 • طراحی (باز طراحی) ساختار واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • طراحی نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به همراه تهیه کلیه دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و گزارشات مورد نیاز
 • اسقرار و پیاده‌سازی نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در یک پروژه‌ها

نظام برنامه‌ریزی پروژه و کنترل پروژه به دغدغه‌های زیر پاسخ می‌دهد:

 • آیا از برنامه عقب هستم یا جلوتر؟ و اگر عقب هستم چگونه می‌توانم آن را جبران کنم؟
 • پروژه چه مدت طول می‌کشد؟ آیا پروژه در تاریخ تعهد شده و تعیین شده در قرارداد خاتمه می یابد؟
 • اگر در پروژه تأخیر زمانی وجود دارد، نحوه جبران این زمان چگونه است؟
 • اگر فعالیت‌هایی تاخیر کنند، آیا تأخیر آنها بر تاریخ پایان پروژه اثر خواهد گذاشت؟ چه مقدار؟
 • با صرفه‌ترین روش جبران تاخیر یا تسریع اجرای پروژه چیست؟ اساساً چه مقدار می‌توان از مدت اجرای پروژه کاهش داد؟
 • نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات را چگونه  می‌توان برنامه‌ریزی و زمان‌بندی کرد تا ضمن استفاده مطلوب با کمبود منابع روبرو نشویم؟
 • میزان نقدینگی پروژه در هر واحد زمانی باید چه  مقدار باشد تا ضمن پرداخت به موقع صورتحساب‌ها و پیش‌پرداخت‌ها با چالش‌های منابع مالی روبرو نشویم؟

خدمات اصلی نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه چیست؟

 • تهیه ساختار شکست پروژه (WBS) در سطح کلی و تفصیلی
 • تهیه لیست فعالیتهای پروژه به همراه تعیین مایل‌استون‌ها
 • تعیین وزن فیزیکی (F) هر فعالیت
 • تهیه انواع نمودارهای پیشرفت (S-Curve)
 • تهیه برنامه‌زمانبندی با نرم‌افزارهای MSP یا PRIMAVERA
 • تهیه ساختار هزینه پروژه (CBS)
 • تهیه برنامه های جبرانی برای پروژه‌هایی که تأخیر دارند
 • تهیه سیستم اندازه‌گیری پیشرفت پروژه (PMS) و به روزرسانی آن در حین اجرا
 • تهیه انواع گزارشات تحلیلی پروژه
 • تهیه لایحه توجیه تأخیرات پروژه

مزیت‌های تیم مشاوره فریدون فرداد (فرتیک)

 • دارای سال‌ها تجربه داخلی و خارجی در طراحی و پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • دارای تجربه اجرایی در پروژه های بزرگ، متوسط و کوچک در صنایع مختلف
 • استفاده از بهترین مشاور ایران در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌ها
 • تمامی نفرات کلیدی دارای مدارک حرفه‌ای مدیریت پروژه (مانند PMP,PRINCEII) هستند.
 • تجربه طراحی و پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، به ساده‌ترین شکل ممکن

تیم اصلی مشاوره فرتیک

آروین آشفته

دانلود رزومه

غلامرضا صفاکیش

دانلود رزومه

وحید هادی‌زاده مقدم

دانلود رزومه

حسین رادمهر

دانلود رزومه

محسن جلالی‌منش

دانلود رزومه

پویان مسعودی‌فر

دانلود رزومه

مدیر پروژه طراحی و پیاده‌سازی سیستم جامع برنامه‌ریزی و کنترل پروژه (تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه) کیست؟

فریدون فرداد

 • مدرس، سخنران و مشاور بهبود و بهره‌وری فردی و تحلیل کسب و کار، مدیریت پروژه، طرح، پورتفولیو، مدیریت پروژه چابک و تعالی سازمانهای پروژه محور
 • كارشناس مهندسی عمران و کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مدیر PMO، مدرس و مدیر پروژه‌های موسسه مدیریت پروژه آریانا
 • مدیر EPMO شرکت ریل‌پرداز سیستم، مدیرPMO شرکت مهندسین مشاور سازه‌پردازی ایران
 • مشاور مدیریت پروژه شرکت‌های مهندسی رایز، داغ تکین، آریا همراه سامانه، کارگشا، گروه مهندسی صدر جهان و …
 • مدرس موسسه مدیریت پروژه آریانا، موسسه مطالعات انرژی، داتیس، راهبران پتروشیمی، خانه عمران، MBA سریرا
 • عضو موسسه PMI، انجمن مدیریت پروژه ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو تیم بازنگری ویرایش‌های PMBOK 6,7 و استانداردهای مدیریت ریسک، تخمین و مدیریت زمانبندی PMI
 • عضو کمیته‌های گواهی‌نامه مشاوران، دلتا و جایزه ملی مدیریت پروژه ایران (انجمن مدیریت پروژه ایران)
 • دارای مدارک مدیریت پروژه PMP وRMP و PBA از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
 • دارای مدرك مدیریت پروژه PRINCE2 از OGC انگلستان
 • دارای مدرک مدیریت پروژه سطح C (IPMA-C) از انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)
 • دارای مدرک مدیریت پروژه اسکرام مستر حرفه‌ای (PSM) از Scrum.org آمریکا
 • دارای مدرک مدیریت پروژه چابک SFC از موسسه PM Study آمریکا
 • دارای مدرک مدیریت پروژه چابک CASF از موسسه Skill Front آمریکا
 • دارای مدارک مدیریت مدیریت پروژه چابک SFPC, SMPC از موسسه CertiProf آمریکا
 • دارای گواهی‌نامه سطح A شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا (EBCL*A)
 • دارای مدرک ارزیاب حرفه‌ای ICPA از IMI- ADC
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO21500 از G-Certi
 • دارای مدرک ارزیاب حرفه‌ای مدل PM-Delta (OCB) از انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)
 • سرارزیاب و ارزیاب جایزه تعالی مدیریت پروژه ایران (PEM) و جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی (EFQM)
 • ارزیاب مستقل مدل بلوغ مدیریت پروژه پتروشیمی (CPM3)، ارزیاب سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
 • 10 سال سابقه خاص و متمرکز در مشاوره، تدریس و مدیریت دفاتر مدیریت پروژه (PMO)
 • تربیت بیش از 400 نفر از دارندگان مدارک PMP,PRINCE2,ICB و …
 • مدیر سیستم و کیفیت گروه پیمانکاری بام، مدیر کنترل پروژه و HSE شرکت مهندسین مشاور گذرراه
 • عضو تیم مولفین اولین کتاب مدل تعالی پروژه (PEM) در ایران
 • مدرس مورد تأیید و همکار آموزشی انجمن مدیریت پروژه ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (مدرک TOT)
 • سابقه تدریس بیش از 450 دوره آموزشی در سازمانها و صنایع مختلف
 • ارایه مقالات و سخنرانی‌های متعدد علمی در كنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

Fereydoun Fardad

Consultant, Coach and Trainer

مراجع:

 wikisakhtemoon.com

مشتریان

سازمان‌هایی که افتخار آشنایی و همکاری با آن‌ها را داشته‌ام

درخواست مشاوره

جهت استفاده از خدمات مشاوره طراحی و پیاده‌سازی سیستم جامع برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، این فرم را تکمیل نمایید.